خرید(پروژه طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد معماری سبز)

پروژه طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد معماری سبز|2131878|ghe1723772|طراحی مسکونی ,مجتمع مسکونی ,پروژه دانشجویی معماری
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پروژه طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد معماری سبز می باشد.

به صورت فایل اتوکد با فرمت dwg ارائه شده است .

شماره فایل 64مطالب دیگر:
گزارش کار دور بحرانی آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشاتکارآیی بازار پول در ایران و بازار متشکل و غیرمتشکل پولیمقاله قانون مالیاتهای مستقیم: مالیات بر در آمد کشاورزی‌مقاله اصول نظام راهبری شرکت و مفهوم آن در شرکتهای چندملیتیمقاله ریشه‌های فقر و فسادمقاله پیش بینی فروش دراقتصادفرصتها و چالشهای فراروی سیستمهای حسابداری منابع انسانی با رویکرد سازمانهای نوینمقاله فرآیند بودجه ریزی در سازمان تامین اجتماعیمقاله فرایند تصمیم گیری خریدار و مصرف كنندهتحقیق پیشی عرضه بر تقاضامقاله ضوابط و ویژگی‌های سیستم انبارمقاله صنعت بورسمقاله صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85مقاله شکنندگی مالیتحقیق خصوصیات شرکت با مسئولیت محدودمقاله شبكه های توزیع مویرگی در بازار ایرانمقاله شاخص میانه (Median)تحقیق سیاست های پولی هنوز انبساطی استسیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردمرابطه موسیقی و معماری و تاثیر آن بر بیماریهاموسیقی در معماری ایرانبررسی حریم کابل های برق خودنگهدارتکنولوژی دتکتورهای spectتکنولوژی دتکتورهای petمقاله در مورد سیاست سرمایه در گردش