خرید(تحقیق با موضوع بررسی عایق کاری ساختمان 12 صفحه فایل ورد)

تحقیق با موضوع بررسی عایق کاری ساختمان 12 صفحه فایل ورد|30018662|ghe1723772|تحقیق با موضوع بررسی عایق کاری ساختمان 12 صفحه فایل ورد
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق با موضوع بررسی عایق کاری ساختمان 12 صفحه فایل ورد می باشد.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 12چند راهنمایی کلی برای نصب عایق هاعایق ها در صورتی خوب کار خود را انجام می دهند که به طور صحیح نصب شده باشند. موارد زیر به شما کمک می کند تا بهترین کارایی از عایق هایی که نصب می کنید ببینید:هرگز عایق را فشرده نکنید. عایق باید پس از نصب همان ضخامت اولیه خود را داشته باشد، در غیر این صورت مقدار مقاومت حرارتی آن کاهش می یابد و نمی توان آن طور که انتظار می رود جلوی انتقال حرارت را بگیرد.عایق کاری را به طور کامل روی تمام سطح انجام دهید. چرا که اگر تنها 5% از سطح خالی بماند ، ممکن است تا 50% از کارایی عایق کاری کاسته شود.مواد عایق را باید خشک نگه داشت ، زیرا به استثنای پلی استایرن که نسبت به آب مقاوم است ،بقیه عایق ها بر اثر رطوبت کارایی آنها پایین می آید. در برخی عایق های آزاد مقدار مقاومت حرارتی متناسب با تراکم عایق است نه ضخامت آن. در این عایق ها، مقدار مقاومت ممکن است بعد از مدتی تا 20% کاهش یابد. از این رو باید بعد از نصب کننده عایق تضمین گرفت.از عایق های آزاد در سقف هایی که شیب زیادی دارند استفاده نکنید.در صورت استفاده از عایق های بازتابنده باید حتما پشت آنها یک لایه هوای ساکن به ضخامت 20 میلی متر وجود داشته باشد.تمام سوراخها و پارگی ها و درزها باید با نوارچسب پوشیده شوند.اطراف کابل های برق و لوازم الکتریکی را هرگز عایق کاری نکنید، ایمن بودن عایق کاری باید توسط یک فرد متخصص بررسی شود.در فاصله کمتر از 90 میلی متر فنهای خروجی عایق نصب نکنید.در فاصله کمتر از 25 میلی متر حبابهای لامپ و سرپیچ آنها عایق کاری نکنید.برآوردها نشان می دهد که 9 سانتیمتر عایق حرارتی پشم شیشه معادل 3 متر سیمان درکاهش مصرف سوخت وجلوگیری از اتلاف حرارت داخل ساختمان و همچنین کاهش ورود سر و صدا به داخل ساختمان عمل می کند.با 2 درصد هزینه اضافی درساختمان سازی برای عایق کاری با پشم شیشه می توان 40 درصد در مصرف انرژی صرفه جویی کرد و همچنین مانع ورود صداهای مزاحم به داخل ساختمان شد.مطالب دیگر:
رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در پرستارانترجمه بیولیچینگ (آبشویی زیستی) کنسانتره فلوتاسیون (شناور) سولفید مس با استفاده از کنسرسیوم میکروارگانیسم های مزوفیل و گرمادوستتشریح ماهیت و نظریه های رضایت شغلی و تعهد سازمانی با گذری بر نتایج پژوهشهاارائه مدل مفهومی برای تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانیپروپوزال ارزیابی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستارانتشریح ویژگی های رضایت شغلی و حفظ منابع انسانیتشریح ویژگی های سرمایه فکریبررسی رابطه مهارتهای ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکناننقش تبیین شاخص های مهارت ارتباطی مدیران در رضایت شغلی کارکنانالگو ارتباطی و تعارض در ترویج کشاورزیتایپینگ توالی چندمکانی پاتوژنتحقیقات بیماریهای عفونی، بیوانفورماتیک و اومیک هاخطرات زیست محیطی مهندسی ژنتیکنگرش کارشناسان اتحادیه اروپا نسبت به استفاده از GMO در غذا و تغذیه و صنایع دیگرموجودات اصلاح شده ژنتیکی و دلیل رشد آن ؟ بررسی انتقادی با شعار در بحث سیاست عمومی GMO در غناکمّی سازی سویا RR (مقاوم در برابر رانداپ) در غذای مشتق شده از سویا با روش PCR زمان واقعیمقایسه های سیستماتیک تفکیک DNA ارگانیسمهای اصلاح شده ژنتیکی و تصفیه توسط نانوذرات مغناطیسی با کارکرد مختلفپروپوزال ارتباط مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنانمبانی نظری پایان نامه ارتباط مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکناننظریه ها و شاخصهای رضایت شغلی و ارتباط آن با مفاهیم دیگرآسیب شناسی تبلیغات بازرگانی تلویزیونی در ایران و تاثیرات آنمبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانیبررسی تاثیرات فرآیندهای تولید ماکارونی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آناهمیت سرمایه فکری و ابعاد آنبررسی اجرای الزامات قانونی تدلیس در ازدواج