خرید(قسمتهای مختلف ساختمان)

قسمتهای مختلف ساختمان|40192042|ghe1723772|قسمتهای مختلف ساختمان
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع قسمتهای مختلف ساختمان می باشد.

-1 ستونها

ستونهای یك ساختمان، نیروهای قائم اعمال شده از طریق طبقات را به فونداسیون منتقل می‌كنند، ستونها می‌تواند هم در فشار و هم در كشش عمل كنند. گیردار كردن ستونها و همچنین اعمال بارهای خارج از مركز باعث بوجود آمدن لنگر خمشی در ستونها می‌شود، ولی گیرداریهای اتفاقی و خروج از مركزیت های جزئی تنشهای اندكی در اعضا بوجود می‌آورند كه در طراحی لحاظ نمی‌شوند.

ستونهای بر اساس معیار كمانش طراحی می‌شوند. در صورتیکه كمانش در دو جهت رخ دهد، جهتی كه دارای سختی كمتر است، باید مور توجه قرار گیرد. اقتصادی‌ترین مقطع برای ستونها، آنهایی هستند كه دارای ممان اینرسی مساوی در دو جهت می‌باشند. مقاطع خیلی لاغر در صورتی می‌توانند در طراحی مورد استفاده قرار گیرند كه در مرحله ساخت، بتوان آنها را در فاصله بین كفهای ساختمان، به طور مناسب مهاربندی كرد.

3-1-1 انواع مقاطع مناسب به عنوان ستون

نیمرخهای بسیار متنوعی در ساخت ستونها مورد استفاده قرار می‌گیرند. ظرفیت باربری ستون به ابعاد و مشخصات مقطع و نوع فولاد مصرفی بستگی دارد. ستونهای فولادی گاهی بصورت اعضای مركب ساخته می‌شوند. ستون مركب به شكلی ساخته می‌شود كه باعث افزایش مقاومت ستون در برابر كمانش می‌شود. اعضایی كه تحت اثر نیروی كششی قرار دارند، نیازی به تقویت در برابر كمانش ندارند.

بهتر است به سبب سهولت نصب تجهیزات داخلی ساختمان و عملیات نازك‌کاری مانند پوشش ستونها، دیوارهای جدا كننده و سقفهای كاذب، ستونها در طبقات مختلف، با ابعاد خارجی ثابت طراحی شوند. به كار بردن مقاطع لوله‌ای و یا قوطی شكل با ضخامت ورق متغیر و یا استفاده از فولادها با مقاومت مختلف، می تواند راه حل مناسبی جهت این مسئله باشد.

در ادامه نمونه‌های مقاطع مناسب برای ستون آورده شده است.

3-1-2 مقاطع I شكل

این مقاطع پرمصرف‌ ‌ترین شكل برای ستونها می‌باشد. مقاطع I شكل جهت اتصال تیرها در هر دو جهت بسیار مناسب است. مقاطع IPE برای بارهای سبك،مقاطع IPB برای بارهای سنگین،مقاطع نورد شده می تواند، بوسیله ورقهای جوش شده در دو طرف بالها تقویت شود (مقاطع مركب). برای بارهای بسیار سنگین می توان از ستونهای مركب ساخته شده بوسیله ورق استفاده كرده، ضخامت این ورقها متناسب با بار اعمال شده به ستون می‌باشد.

3-1-3 مقاطع سازه‌ای چهارگوش

این مقاطع برای انتفال بارهای سنگین و یا ستونهای با خمش دو محوره و طولهای بلند مناسب است. همچنین این مقاطع دارای ظاهر مناسبی در نما می باشند یکی از این مقطعها مقطع IPB می باشد.مقطع IPB می‌تواند با ورقهای جوش شده به بالها بصورت یك مقطع قوطی شكل تبدیل شود.

مقاطع قوطی شكل می‌تواند بوسیله ورق ساخته شود كه در طبقات مختلف ضخامت ورقها قابل تغییر است. از دیگر این مقاطع می توان به ستونهای فولادی مربعی و مستطیلی توپر اشاره کرد که ستونهای فولادی مربعی و مستطیلی توپر، دارای حداقل هزینه ساخت بوده و فضای بسیار كمی را اشغال می‌كنند و موجب استفاده بهینه از فضای ساختمان می‌شود.

همچنین از مقاطع قوطی شكل ساخته شده از دو ناودانی نیز استفاده می شود که این مقطع برای استفاده در ستونهای فرعی مناسب است، زیرا سطح مقاطع آنها قابل تغییر نیست و جوش دادن ورقهای تقویتی داخلی برای تغیر سطح مقطع نسبتا دشوار است.

3-1-4 ستونهای صلیبی شكل

از ستون شامل چهار عدد مقطع نبشی که گاهی برای حفظ زیبایی ظاهری انتخاب می‌شوند و برای ستونهایی كه در محل تقاطع دیواره‌های جدا كننده قرار دارند، بسیار مناسب است. جهت تقویت این ستونها می‌توان در بین نبشی‌ها از ورقه‌های فولادی با ضخامت‌های متغیر استفاده كرد.

جهت انتقال بارهای نسبتاً بزرگ دو جهته می‌توان از مقاطع حاصل از دو مقطع I شكل متعامد استفاده كرد.

3-1-5 مقاطع توخالی

مقاطع قوطی شكل نورد شدة ساختمانی مستطیلی یا مربعی،مقاطع لوله‌ای كه از لحاظ سازه‌ای بسیار مناسب هستند: زیرا در تمام جهات ممان اینرسی مساوی دارند. با تغییر سطح مقطع و ضخامت لوله، می‌توان سطح مقطع مناسبی جهت نیروی موجود در ستون بدست آورد.

3-1-6 ستونهای مركب با بست موازی

چنین مقاطع جهت ستونهای ساختمانهای صنعتی و همچنین ستونهای ساختمانهایی كه تیر باید به بالهای ستون متصل شود (اتصال خورجینی) بسیار مناسب است. همچنین عبور تأسیسات از داخل این ستونها مقدور می‌باشد. اجزاء ستون باید در فواصل مناسب بوسیله ورق به یكدیگر متصل شوند تا از كمانش آنها جلوگیری شود.

الف) ستون شامل دو ناودانی با بست موازی

ب) ستون شامل دو مقطع I شكل با بست موازی

ج) ستون شامل چهار مقطع نبشی، كه برای انتقال بارهای سبك مناسب است

3-2 ستون‌گذاری

ستونهائی كه در اسكلت كار گذاشته شده‌اند همگی از نوع Box می‌باشند، توسط جوش سرتاسری تهیه شده اند در محل تغییر. مقطع ستونها توسط ورقهای اتصال و همچنین با خم كردن ورقها اختلاف مقطع در محل اتصال پر شده است تمامی جوشكاری توسط الكترود Exa6o انجام شده سپس در طول ستون توسط نبشی‌ها و خال جوش پله كانی برای بالا رفتن از ستون جهت انجام جوشكاری و یا تیرریزی در ارتفاع تعبیه شده برای ستون‌گذاری با استفاده از جرثقیل 70 تن، با طول دكل 54 متر عملیات آغاز شد كلیه ستونها طبق نقشه‌های اجرای روی بدنشان توسط رنگ و شماره مشخصی مثل و غیره نوشته شده و طبق نقشه‌ها در محل خود قرار داده شد. قبل از بلند كردن ستونها با استفاده از گونیا هم مركز بودن انتهای ستونها و كاملاً افقی بودن آنها اندازه‌‌گیری شد و در مواردی با استفاده از ورق آغشته به رنگ که در ته ستونی فشرده می شد كه اگر تمام مقطع ستون یكنواخت رنگ می‌گرفت ستون تراز افقی بود این امر تعیین می‌شد. اگر تراز ستون تأئید نمی شد توسط برش گاز انتهای آن بریده می‌شود تا به حالت همسطح برسد. برای ستون‌گذاری ابتدا از ستونهای كناری شروع گردید تا هم حائلی برای دیوار مجاور باشد و هم فضا برای تخلیه ستونها در وسط محیط كارگاه باقی بماند در داخل Box ستونها قطعه ای جهت اتصال زنجیر و قلاب جرثقیل قرار داده شده بودكه با اتصال زنجیر ستون برای بلند كردن از سر به وسیله جرثقیل آماده می‌شد .

برای شروع كار ابتدا جرثقیل در محل مناسبی قرار گرفت به گونه‌ای كه دسترسی به تمامی نقاط كارگاه بخصص محل قرارگیری ستونها را داشته باشد و سپس توسط جکهای هیدرولیکی مخصوص ،‌ماشین در جای خود ثابت شد و جرثقیل كار خود را شروع كرد. توسط تكنیسین آن كه به راننده با علامت فرمان می‌داد قلاب و زنجیر به ستونها یكی یکی متصل شده و آن را بلند می‌كرد در محل قرارگیری ستونها با گچ، محل دقیق قرارگیری ستون روی بیس پلیت مشخص گردیده و پس از قرارگیری ستونها در محل خود دور تا دور پای ستون به صفحه ستون جوش می‌شد.

قبل از عمل جوشكاری با شاقول گیری از تراز بودن ستون اطمینان بعمل می آمد در پایان جوشكاری كارگر جوشكار توسط پله كان درست شده در دیوار ستونها كه با استفاده از نبشی‌ها تهیه شده بود خود را به بالاترین نقطه رسانیده در زنجیر و قلاب جرثقیل را آزاد می كرد و با آویزان شدن به آن به زمین می‌رسید این عمل برای تمام ستونهای موجود به دقت انجام شد و پس از پایان كار جوش نبشی ‌ها و سخت كننده‌های پای ستون‌ها مطابق نقشه‌های اجرائی در محل دقیق آنها انجام شد تا پایداری ستونها در جای خود كامل شود.

بوم و چرثقیل بهنگام بلند كردن ستونها ممكن است كه قوس بردارد و این بخاطر این است كه جرثقیل تحت زاویه مشخصی می‌تواند مقدار بار مشخص را بلند كند و اگر بار بیشتری بر دارد باعث واژگونی آن می‌شود.

3-2-1 اجرای ستونهای كناری- خاكبرداری و مهار دیوار همسایه

در این مرحله برای اجرای ستونهای كناری باید خاكهای باقیمانده در كنار دیوار شمالی برداشته شود ولی برای اطمینان از عدم ریزش دیوار همسایه، ابتدا توسط كارگران تونلها در محل قرارگیری ستونهای كنده شده پس از دسترسی صفحه به ستونها و اجرای ستونهای كناری و اتصال تیرهای اصلی جهت استحكام قاب خاكهای باقیمانده بین دو ستون توسط كارگران كنده و از محل خارج شد.

پس از اجرای قاب تصمیم بر آن شد كه قسمتهای بالائی دیواره هم توسط پشت بندهای فلزی مهار شود كه برای اینكار از پروفیل آهن استفاده شد كه به الوارهای چوبی كه به دیوار تكیه داده شده بود متصل شد و در سوی دیگر به تیرهای اصلی قاب سازه جوش داده شد. البته شیوه دقیق و صحیح اینكار اینست كه بلافاصله پس اجرای ستونها الوارهای دایره‌ای توسط گوه‌های چوبی به جهت عمود بر امتداد ستونهای دیوار همسایه را در حد فاصل دو ستون مجاور ساختمان همسایه حفظ كند و یا در صورت استفاده از پشت‌بند باید در محل اتصال آن به ستونهای ساختمان همسایه مشخص شود و وزن سازة همسایه از آن نقطه به بالا محاسبه شده و پروفیل پشت بند برای آن نیرو مثل ستون طرح شود و سوی دیگر آن روی خاك رها نشود بلكه با اجرای پی كوچك بتنی زیر هر كدام پایه آن محكم باشد .

3-2-3 نحوة اتصال ستون به بیس پلیت


مطالب دیگر:
پاورپوینت طرح درس روزانه رنگ نماد زیبایی، تیتانیم فلزی فراتر از انتظار(صفحه 81 تا 85 کتاب شیمی 3)پاورپوینت درباره رنگ نماد زیبایی، تیتانیم فلزی فراتر از انتظار شیمی دوازدهم (صفحه 81 تا 85 )دانلودجزوه آموزشی عملیات تقطیردانلودجزوه آموزشی راکتورهای شیمیاییدانلود فایل آموزشی اصول کار شیرهای کنترلدانلود مجموعه کتاب های مرجع مهندسی نفتدانلود فایل آموزشی خطرات مواد شیمیایی در صنعت نفت وپالایشدانلود فایل آموزشی آشنایی با شیرهای فوران گیرکتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید اثر جفری یانگ و ژانت کلوسکو + کتاب PDFپاورپوینت طرح درس روزانه شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر و به دنبال هوای پاک(صفحه 89 تا 93 کتاب شیمی 3)پاورپوینت طرح درس روزانه آشنایی با نقش کاتالیزگر در واکنش های شیمیایی(صفحه 93 تا 96 کتاب شیمی 3)پاورپوینت طرح درس روزانه انرژی فعالسازی در واکنشهای شیمیایی (صفحه 93 تا 96 کتاب شیمی 3)پاورپوینت درباره آموزش و پرورش موتور اصلی محرک توسعه کارآفرینی در ایرانپاورپوینت خلاصه کتاب اندیشه اسلامی1پاورپوینت درباره کتاب تاریخ اسلام دکتر علی اکبر حسنیپاورپوینت درباره مقایسه دروس رشته مهندسی کامپیوتر در دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه MITپاورپوینت درباره نقش تحلیلی شش سیگما با رویکرد BPRپاورپوینت آموزشی برنامه نویسی به زبان لیسپسرشت شادی از دزموند موریسپاورپوینت درباره طراحی شغل مربوط به درس ارگونومیکتاب خودت را به فنا ندهپاورپوینت درباره کارگاه ارزیابی درونی دانشگاهپاورپوینت درباره ترويج الگوي مصرف در رسانهپاورپوینت آموزشی درس1 علوم اجتماعی چهارم دبیرستان-جهان فرهنگیپاورپوینت آموزشی درس2 علوم اجتماعی چهارم دبیرستان-فرهنگ جهانی